neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Proč Vám klasický suchoběžný vodoměr NEMŮŽE pomoci? 2. část

2. Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, pokud máte v bytovém domě „rozdíly“

Předpokládejme, pokud to ale vůbec lze, že nikdo v domě neví, neslyšel, nevyzkoušel, nezjistil, že suchoběžné vodoměry lze ovlivnit, takže vodoměry jsou všechny plně funkční, točí se a měří.Navíc i fakturační vodárenský vodoměr měří správně nebo je hlídán “kontrolním” vodoměrem.

Přesnost je základním kamenem měření – jak a kde najít přesnost u vodoměru?

A i přesto je záměrně podhodnocována a zejména proto, že přesnost běžný spotřebitel není schopen odečíst z číselníku vodoměru schválených dle MID. Toho s oblibou využívají prodejci a dodavatelé vodoměrů ve svých nabídkách a zákazník poté volí vodoměr jen podle ceny, nikoliv podle přesnosti, která je pro měření nejdůležitějším parametrem.

Přesnost vodoměrů schválených dle certifikace dle MID je vyjádřena hodnotou Q1, tedy minimálním zaručeným průtokem vodoměru (např. Q1=16 l/h znamená, že vodoměr zaručeně měří průtok již od 16 litrů za hodinu v požadovaném tolerančním poli daném vyhláškou). Tato hodnota je odlišná pro vodorovnou nebo svislou montážní polohu vodoměru. Bohužel parametr Q1 nenaleznete na číselníku vodoměru, ale musí se vypočítat dle vztahu Q1=Q3/R. Hodnota Q3 a R je na číselníku uvedena.

ZDROJ: www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

Jako příklad nám poslouží vodoměr Maddeo, SMARTm C na fotografii. Na číselníku vodoměru nalezneme parametr Q1=1,6 m3/h, dále R100-H a R50-V. Podle vztahu Q1=Q3/R získáme, že pro vodorovnou polohu (horizontální-H) Q1=16 l/hod a pro svislou (vertikální – V) parametr Q1=31 l/h. Vodoměr cca odpovídá třídě C dle a ve vertikální třídě B dle EHS. Jedná se tedy o vysoce přesný vodoměr, ale s magnetickou spojkou.

Z dostupných informací na internetu plyne, že na našem trhu pouze dva výrobci, kteří mají takto přesné suchoběžné vodoměry.

Dříve byla přesnost vodoměrů schválených dle EHS vyjádřena metrologickými třídami přesnosti. Třídou A, která byla nejhorší (Qmin =60 l/h), dále B (Qmin=30 l/h) a nejpřesnější třídou C (Qmin= 15 l/h).

Například vodoměr ve třídě A, na číselníku vodoměru označováno jako A-H nebo A-V, znamená, že vodoměr měří až od 60 litrů za hodinu – tento vodoměr je tedy téměř 4x horší než vodoměr o parametru Q1=16 l/h.

Právě díky této “složitosti” jsou vodoměry vyměňovány za stejně ”nepřesné” nebo dokonce i za více “nepřesné”, protože je složité pro běžného spotřebitele porovnat přesnost vodoměru schváleného dle EHS a MID. Naprosto běžně se kvůli tomu dodávají vodoměry s Q1= 61 l/h pro vodorovnou a svislou polohu a přitom za stejnou investici můžete správným výběrem dodavatele získat až 4x přesnější vodoměr.

Ale pozor na tzv. rozběhový průtok, je to pouze orientační hodnota, při které se vodoměr sice točí, ale mimo toleranční pole, prakticky nic neříkající. Prodejci ho mohou použít ke zmatení zákazníka.

Proto se při výběru vodoměru ptejte na hodnotu Q1, tedy na zaručený minimální průtok. Je to jediný údaj, podle kterého můžete srovnat přesnosti u vodoměrů. Seriózní dodavatel, tento údaj neskrývá, naopak Vám ho napíše, protože ví, že je pro Vaše rozhodnutí velmi důležitý.

Ale pozor na tzv. rozběhový průtok, je to pouze orientační hodnota, při které se vodoměr sice točí, ale mimo toleranční pole, prakticky nic neříkající. Prodejci ho mohou použít ke zmatení zákazníka.

Přesnost má vliv na rozdíl, tedy doplatky za vodu z Vaší peněženky, kterou platíte za sousedy!

Vzniklý rozdíl stejně všichni zaplatíte, ale ne stejným dílem!

Každý “rozdíl” zaplatí úměrně ke své spotřebě, tedy pokud máte vysokou spotřebu, platíte více než ten, který rozdíl způsobil. Navíc “tento nepoctivec” využíval nízkou přesnost vodoměrů, a proto má i malou spotřebu a zdražuje vodu Vám všem.

Například při napouštění nádržky na toaletu je jedno zda se napustí při plně otevřeném uzávěru za 30 vteřin nebo za 5 minut při “skoro uzavřeném” tak, aby průtok, který protéká skrze vodoměr a zároveň přes “skoro uzavřený” uzávěr byl pod zaručenou hodnotou Q1, kdy vodoměr měří správně. Vodoměr tento průtok nezaregistruje nebo ho změří s vysokou mínusovou chybou. To stejné se bohužel děje při napouštění vany atd.

Rozdíl 20% znamená, že za vodu neplatíte cenu vyhlášenou vodárnou ve Vašem městě, ale cenu navýšenou o 20%. Místo 80 Kč za 1 m3 zaplatíte tedy 96 Kč, při spotřebě 100 m3, neplatíte 8 000 Kč, ale 9600 Kč. Sami zvažte, jestli to je normální, když je to řešitelné.

Doporučení: V nabídkách pro srovnání přesnosti vodoměrů hledejte údaj Q1 (zaručený minimální průtok). Jiné hodnoty jsou zbytečné, např. hodnota R bez znalosti Q3 a obráceně, Vám je k ničemu!

logo maddeo vodoměry

Maddeo CZ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 27505421, DIČ: CZ27505421

info@maddeo.cz
734 448 899 - obchodní dotazy
773 669 073 - technické dotazy
www.maddeo.cz
www.usporne-kotelny.cz
www.NeovlivnitelnyVodomer.cz

vodoměr SMARTm D

Neovlivnitelné vodoměry

s dálkovými odečty
měřiče tepla kompakty

Měřiče tepla

s dálkovými odečty
modernizace kotelny maddeo

Kotelny, regulace

plynové, TČ, čištění topení

aktualizace