neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Rozvody pitné vody bez starostí desítky let

Na rozvody pitné vody klademe dva základní požadavky – kvalitu a spolehlivost. Zpřísňující se legislativní normy na hygienu pitné vody mají zajistit, aby se dodané médium neznehodnotilo v domovních rozvodech, spolehlivost jde pak ruku v ruce s životností potrubí, která by měla dosáhnout minimálně 50 let. Důležitá je bezpochyby kvalita materiálu otrubních rozvodů, která je velmi silně ovlivněna také technikou spojování.

Na  českém trhu je nejrozšířenějším materiálem plast, respektive polypropylen PPR, spojovaný technikou svařování. Ve své době šlo o revoluční pokrok, protože oproti potrubním rozvodům z těžkých kovů se jednalo o materiál lehčí, snadněji spojovatelný a  zdravotně nezávadný. Doba ovšem pokročila a PPR tak dnes už rozhodně není to nejlepší, co můžeme na trhu najít. Měď nebo nerez, které mají v některých případech své opodstatnění, jsou pro běžné použití nevyhovující. Řešením je zlatá střední cesta, která oproti PPR sice náklady lehce navýší, ovšem porovnáním poměru cena/výkon jasně vede.

Snadná a rychlá montáž spojů s násuvnou objímkou

Řeč je o systému RAUTITAN (výrobce REHAU), jehož základní matriál tvoří PE-Xa, to znamená polyetylen zesítěný za vysokého tlaku a  teploty, spojovaný technikou násuvné objímky bez O-kroužků. Oproti PPR není PE-Xa náchylný k  inkrustacím u  tvrdé a  agresivní vody (vnitřním usazeninám, zužujícím dimenzi potrubí) a má velmi dobrou odolnost proti stárnutí v důsledku působení tepla, což je u  rozvodů teplé užitkové vody největší slabina PPR. Trubky jsou fl exibilní a není tak nutné u  každé změny směru používat kolena. Technika spojování násuvnou objímkou zásadně eliminuje chyby při montáži. U  systému RAUTITAN má fitinka podobný vnitřní průměr jako samotná trubka, která se v místě spoje pomocí expandéru rozšíří a  těsnícím prostředkem se stane samotný materiál trubky s  tvarovou pamětí. Násuvná objímka v polymerním provedení je navíc obousměrně použitelná (směr převlečení přes trubku) a díky pružnosti materiálu je zapotřebí menší lisovací síly. Zatímco u lisovací techniky spojování s  O-kroužkem dochází v  místě spoje k  zúžení průtoku vody často až o  jednu celou dimenzi, RAUTITAN má v  místně spoje stále stejnou světlost. Zamezuje se tak tlakovým ztrátám a  hlučnosti. Nezanedbatelná je i  mnohem snazší optická kontrola kvality spojů, protože nezalisovaný spoj je zřetelně vizuálně odlišný. Celkově snazší a  rychlejší montáž má za následek významnou redukci montážních chyb, následných škod a  reklamací. Proto také REHAU dává na svůj systém záruku 10 let.

Omezená trvanlivost pitné vody

Speciální montážní komponenty systému RAUTITAN umožňují zvyšovat kvalitu pitné vody, která do značné míry závisí na její omezené trvanlivosti. Stojatá voda v  nevyužívaných rozvodech má za následek množení mikroorganismů, jež velmi rychle kontaminují i ostatní části rozvodů. V moderních domácnostech se neustále zvyšuje počet odběrných míst, využívaných jen příležitostně (koupelna pro hosty, zahradní kohoutek) a klasický systém instalace na  bázi T-kusů je v  takovém případě nevhodný. Při hledání způsobu, jak zachovat i v takovém případě vysokou kvalitu pitné vody, je možné sáhnout po průtočné montáži (instalace v řadě), která sice zvýší tlakové ztráty a vede tak k navýšení potřebné dimenze (a  tím pádem i  zvýšení investice), ovšem významně snižuje riziko stagnace vody (v případě, že se na konec umístí často používané odběrné místo), nebo kruhové vedení, to naopak minimalizuje tlakové ztráty, protože je každý spotřebič zásobován vodou ze dvou stran a stagnace je tak vyloučena. Ucelené systémové řešení RAUTITAN zahrnuje kromě trubek a fitinek i rozsáhlé příslušenství, jako je systém držáků nástěnek, klipová korýtka, protipožární manžety nebo bezhlučné montážní nářadí.


Kontakt

Více informací na www.rehau.cz

Publikováno z Praktického rádce pro SVJ 2/2019

aktualizace