neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Správný čas pro revitalizaci, úsporná opatření!

Všichni ti, kteří se touto problematikou alespoň okrajově zabývají, vědí, že úrokové sazby jdou již nějaký čas neúprosně nahoru. ČNB v tomto roce navíc plánuje kvartálně zvedat úrokové sazby o 0,25 %. Pokud tedy o investici do vašeho bydlení uvažujete, není na co čekat. Zvlášť když ministerstvo pro Místní logo ministerstvo pro místní rozvojrozvoj vyhlásilo dne 12. 1. 2018 výzvu č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III. Zahájení příjmu žádostí je plánováno na 2. 2. 2018 a ukončení příjmu žádostí této výzvy je plánováno až na 29. 11. 2019.

Tato výzva přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost, např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Dotace může činit 30 nebo 40 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Výzva 78 tak přímo navazuje na výzvu 37. Je zde však několik změn, které stojí za povšimnutí.

Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako ve výzvě č. 37 Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek.

Oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě.

Dochází také ke změně (zmírnění) definice bytového domu – nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba.

Společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis. (možno žádat na již rozestavěné projekty)

Pokud stále váháte, ať již z důvodu nedostatku informací nebo strachu z náročnosti takovéto akce, kontaktujte nás a my Vám rádi se vším poradíme a pomůžeme. Vysvětlíme, jak vést schůzi/shromáždění, případně můžeme zajistit odborníka, který celou schůzi povede. Jsme schopni Vám pomoci oslovit ve Vašem okolí schopného projektanta, stavební dozor i ověřenou stavební společnost, rovněž Vám rádi pomůžeme při vyřízení dotace a získání toho nejvýhodnějšího úvěru na trhu!

Současné podmínky přímo vybízejí udělat tento krok nyní! Těšíme se na spolupráci.

Spolupracujeme se špičkou ve svém oboru, se společností TOMAN FINANCE GROUP s.r.o.

Zjistíme pro Vás, zda Váš dům může dosáhnout na podporu!

Přečtěte si veškeré podrobné informace na našich stránkách www.radceprosvj.cz nebo se s námi spojte přes email redakce@radceprosvj.cz, popřípadě na telefonu 601 222 819.

aktualizace