neovlivnitelné vodoměry maddeo SMARTm D

Neovlivnitelný vodoměr Maddeo

Nová generace s indukčním snímáním, verze SMARTm D

manuál pro předsedu SVJ

Dokumenty pro SVJ

Knihy, metodiky, vzorové dokumenty od RadceProSVJ.cz

chemické-cisteni-maddeo

Chemické čištění topení

Pro snížení nákladů za "topení"

úsporná-kotelna-svj

Úsporné kotelny (plynové, TČ,...)

Včetně návrhu, projektu a realizace na klíč

Vlastní domovní kotelnu? Určitě ano, ale…

Odpojení od CZT a pořízení vlastní kotelny je téměř vždy výhodné.

Ale jak je to s úsporou energie při pořízení vlastní kotelny?

A jaká skrytá rizika jsou často přehlížena?

Pokud se odpojíte od CZT, s vlastní domovní kotelnou (plynovou nebo třeba s tepelnými čerpadly apod.) ušetříte náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Ano, pokud je Vaše současná cena za teplo od CZT vysoká, pak je to pravda a žádné zastírací manévry a pochybné polovičaté nabídky teplárenských lobby a jejich sesterských poboček na tom nic nezmění. Evropa od CZT ustupuje a trend decentralizace zdrojů tepla je na vzestupu i v ČR. Režijní náklady na kotelnu bývají v rozmezí cca 320 až 480 Kč / GJ, zatímco cena tepla od teplárenských dodavatelů bývá cca od 550 do 900,- Kč/GJ dle lokality. Podstata té úspory je tedy čistě ve výrobní ceně tepla, nikoliv v množství tepla kotelnou vyrobeného a domem spotřebovaného.

Každý bude rád vyrábět teplo mnohem levněji, než jak ho kupuje. To má smysl, ne? Vlastní kotelna je tedy v drtivé většině případů smysluplným a velmi výhodným krokem a nárůst zájmu o kotelny je za poslední dva roky enormní. Pokud Vám ale někdo tvrdí, že s kotelnou spotřebujete méně tepla než dříve, měli byste zbystřit, protože toto tvrzení není pravdivé. Množství tepla bude stále stejné bez ohledu na zdroj tepla, protože spotřeba tepla nezávisí na zdroji, ale na tepelných ztrátách a energetických potřebách domu (vč. ohřevu teplé vody). Dům zkrátka spotřebuje tolik tepla, jak moc velký komfort požadují uživatelé bytů a jaký je průběh topné sezóny. A kotelna má jediný smysl – vyrobit tolik tepla, kolik je třeba, jen při mnohem nižší ceně za jednotku tepla, za „GJ“, než kolik Vám nabízí teplárenská lobby ze systému CZT. Kotelna Vám tedy obvykle ušetří cca 25 až 50% finančních nákladů.

Vlastní kotelnou vyrobíte teplo mnohem levněji a úspory budou značné, nicméně proč neušetřit i na spotřebě tepla, tedy na jeho množství? Ano, i to je možné. A bavíme se o možném snížení spotřeby tepla o 10 až 40% (u panelových domů typicky 15 až 25%), tedy i zde je finanční potenciál obrovský.

Nejprve jedno velmi důrazné upozornění, které Vám může uspořit obrovské starosti a nemalé peníze: „Je totiž nejenom výhodné, ale zcela nezbytné (s ohledem na ty peníze a problémy), realizovat tyto dva kroky k úsporám ve správném pořadí.“.

Důvody jsou dva. První ukáži na jednom z mnoha podobných smutných příkladů z praxe:

Předseda SVJ na Praze 6 u mne poptal projekt a realizaci úspor spotřeby tepla, protože fungl nová kotelna nepřinesla tak velké finanční úspory, jak očekával. To byl sice správný krok, ale… Provedl jsem první orientační výpočty tepelných ztrát, zpracoval návrh řešení, jehož aplikací by bylo možné uspořit cca 20% tepla. Řekli byste „super, to je výhodné…“. Ale mělo to samozřejmě háček. Těmi prvními výpočty jsem zjistil, že tepelná ztráta domu je cca 90 kW. Ale ona nová kotelna byla poskládaná ze dvou kotlů, každý o výkonu 75 kW. Vzhledem k potřebám domu tedy byla kotelna značně předimenzovaná a ani nemohla fungovat zcela správně. Také byla investičně o mnoho dražší, než kolik bylo třeba. A navíc tím pádem byla legislativně zařazena do třetí třídy kotelen, což znamená významně vyšší nároky na provoz a obsluhu i na vystrojení technologie, než u obyčejného „plynového zdroje tepla“ do 99 kW, který je legislativně na stejné úrovni jako malý kotel v bytě nebo rodinném domku. Ze zakázky na úspory spotřeba tepla následně sešlo. Předseda SVJ neměl odvahu sdělit ostatním členům SVJ, že kotelna mohla být mnohem menší a skoro o 30% levnější. Stačilo jen, kdyby SVJ zvolilo správný postup a před realizací kotelny nejprve vyřešilo regulaci spotřeby tepla v domě. Prvním krokem této regulace je totiž provedení potřebných výpočtů a to přesnějšími postupy, než jaké se obvykle (bohužel) používají při návrhu kotelny. Především u projektů kotelen pro stavební řízení se bohužel „výpočty“ blíží spíše odhadům, proto určitě doporučuji spojit projekt pro stavební řízení s projektem realizačním a především návrh kotelny provádět až po seřízení spotřeby tepla v topné soustavě.

Druhý důvod, proč nejprve optimalizovat topnou soustavu a pak teprve měnit zdroj tepla, je také čistě technický. Jestliže topná soustava (tedy regulace tepla, termostatické hlavice, stoupačkové vyvažovací ventily a regulátory) nefunguje správně, pak nemůžete optimálně nastavit ani kotelnu (kotle, čerpadla, řídící jednotku, ekvitermní křivku). Jo to pochopitelné – aby kotelna „nějak“ obsloužila špatně fungující topnou soustavu a zabezpečila dodávku tepla i pro ten nejhůře hydraulicky a tepelně situovaný (někdy nejvíce vzdálený) radiátor, musí naprosto zbytečně pracovat na parametrech, které zahrnují nesmyslné rezervy. Tedy na zbytečně vysoké teplotě topné vody, kotle častěji spínají, jedou na zbytečně vysoký výkon, čerpadla jedou na nesmyslně vysokých otáčkách… Teprve po provedení optimalizace topné soustavy (hydraulickém vyvážení), je tedy možné optimálně nastavit i kotelnu a dosáhnout tím stavu, který umožňuje výrobci deklarované chování jednotlivých prvků, dosáhnout úsporný provoz.

V úvodním nadpisu jsem slíbil také přiblížit různá skrytá rizika a úskalí vlastních domovních kotelen. Rizika, která jsou velmi často dodavateli kotelen i zástupci SVJ podceněna nebo zcela přehlížena. Bohužel se to sem již nevejde. Ale nezoufejte, já své sliby dodržuji. Kontaktujte mne, rád Vám tato rizika přiblížím formou e-mailem zaslané informace (zdarma). Tato rizika jsou obecně podobná, ale přesto se mohou u jednotlivých objektů výrazně lišit. Co je u jednoho domu bez problému, to může být u jiného velkým oříškem a opravdovým rizikem. V případě zájmu Vám rád nabídku i osobní jednání, prohlídku objektu, posouzení konkrétního záměru, zhodnocení stavu konkrétní topné soustavy.

Zpracoval: Miroslav Svěrák, AllTech s.r.o.

Další info: www.TopimeChytre.cz,           www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz,            www.AllTechsro.cz

aktualizace